top of page

KRIŽNI VALJKASTI LEŽAJStruktura i karakteristike ukrštenih valjkastih ležajeva


ZYS precizni ukršteni valjkasti ležajevi su

Unutrašnja struktura ima vertikalni i poprečni raspored cilindričnih valjaka od 90°, koji mogu izdržati radijalno opterećenje, dvosmjerno pogonsko opterećenje i moment prevrtanja u isto vrijeme. 

U kombinaciji sa visokom krutošću, može se primijeniti na spojeve i rotirajuće dijelove industrijskih robota, rotirajućih stolova obradnih centara, rotirajućih dijelova manipulatora, preciznih rotacionih stolova, medicinske opreme, mjernih instrumenata, mašina za proizvodnju IC itd.

ZYS precizni ukršteni valjkasti ležajevi imaju tri strukturna tipa: ležaj sa kavezom, ležaj sa separatorom i puni komplementar.  Tipovi kaveza i separatora prikladni su za mali moment trenja i veliku brzinu rotacije, a potpuni komplementar je pogodan za rotaciju male brzine i veliko opterećenje.

ZYS precizni ukršteni valjkasti ležajevi su

Ima niz od 7 struktura kako slijedi .

CROSS ROLLER BEARING ZYS

​Prečice prema vrsti proizvodnje

RB Series
CROSS ROLLER BEARING ZYS
RU Series
RE Series
RA Series
RA-C Series
CRBH Series
CRB Series
bottom of page